Oferta

Odpady medyczne, weterynaryjne i niebezpieczne stanowią realne zagrożenie dla wszystkim komponentów środowiska. Co za tym idzie, ich odpowiednie segregowanie i zagospodarowywanie jest ważnym aspektem działalności gabinetów, przychodni, laboratoriów i innych podobnych instytucji. Nasza firma zajmuje się odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych i weterynaryjnych. Świadczymy usługi na podstawie pozwolenia zintegrowanego respektując przepisy prawa polskiego oraz dbając o środowisko naturalne. Naszym znakiem rozpoznawczym jest rzetelności i elastyczność. Dostosowujemy naszą ofertę do polskich realiów ekonomicznych, specyficznych warunków lokalnych oraz oczekiwań danego klienta.

Odpady medyczne

Odpady weterynaryjne

Odpady niebezpieczne

Akty prawne

Zasady składowania, odbioru i utylizacji odpadów medycznych są ściśle definiowane przez stosowne akty prawne, w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Świadcząc nasze usługi rygorystycznie przestrzegamy obowiązujących norm dbając jednocześnie o szybkość i skuteczność pracy. Nie zapominamy przy tym o naszych Klientach dokładając wszelkich starań, aby unieszkodliwianie odpadów było bezpieczne zarówno dla nich, ich przedsiębiorstw, jak i środowiska naturalnego.

Dz.U. 2013 poz. 21

Dz.U. 2019 poz. 1579

Dz.U. 2017 poz. 1975

Dz.U. 2020 poz. 10

Dz.U. 2019 poz. 2531

Rozporządzenie PE i RE 2016/679

Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1318

Dz.U. 2016 poz. 1819

Dz.U. 2014 poz. 1923

Dz.U. 2019 poz. 1403

Dz.U. 2018 poz. 1000

Chcesz nawiązać współpracę?

Skontaktuj się już dziś!

Kontakt