Odpady medyczne

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu unieszkodliwiania odpadów medycznych. Nasza oferta obejmuje zaopatrzenie w specjalistyczne opakowania do segregacji odpadów, odbiór odpadów medycznych, ich transport, a następnie profesjonalne unieszkodliwienie. Każdy krok odbywa się w duchu poszanowania obowiązujących norm prawnych i zasad bezpieczeństwa, co jest gwarantem najwyższej jakości świadczonych usług.

Od wielu lat obsługujemy w tym zakresie gabinety, kliniki i przychodnie lekarskie położone na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zawsze dążymy do opracowania spersonalizowanych zasad współpracy, począwszy od harmonogramu odbioru odpadów, poprzez ich transport, aż do optymalizacji kosztów.

W zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych obsługujemy m.in.:

Zakłady opieki zdrowotnej

Szpitale

Gabinety stomatologiczne

Przychodnie lekarskie

Gabinety kosmetyczne

Studia tatuażu

Laboratoria

Prywatne gabinety lekarskie

Domy Pomocy Społecznej

Apteki

Zakłady i hurtownie farmaceutyczne

Rodzaje i kody odpadów medycznych

 • 18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03).
 • 18 01 02* – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03).
 • 18 01 03* – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
  przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują
  choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.
 • 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy).
 • 18 01 06* – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne.
 • 18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06.
 • 18 01 08* – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne.
 • 18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08.
 • 18 01 10* – Odpady amalgamatu dentystycznego.
 • 18 01 80* – Zużyte peloidy po zabiegach wykonywaych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych.
 • 18 01 81 – Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80.
 • 18 01 82* – Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

Chcesz nawiązać współpracę?

Skontaktuj się już dziś!

Kontakt